Finanskrisen preger samferdsel

<p>Transport-, tele- og energirådet holdt møte i Brussel 30.-31. mars 2009 og finanskrisen preget nesten behandlingen av nær sagt alle sakene på møtet. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen rapporterer.</p>

SAMMENDRAG:
 
Transport-, tele- og energirådet holdt møte i Brussel 30.-31. mars 2009. Møtet ble ledet av Det tsjekkiske formannskapet v/ transportminister Petr Bendl og innenriksminister Ivan Langer.

På transportområdet vedtok Rådet SESAR Master Plan (MP) og en resolusjon om videre utvikling av SESAR MP. Videre rådskonklusjoner på ITS-handlingsplanen, rådskonklusjoner om maritim strategi frem til 2018 og rådskonklusjoner om etablering av et europeisk maritimt transportområde. Rådet vedtok også en generell tilnærming på forslaget om organisering av arbeidstid for personer som er involvert i mobile veitransportaktiviteter og holdt en policydebatt vedr. forslaget om revisjon av Eurovignette-direktivet. Finanskrisen kom til å prege nesten behandlingen av nær sagt alle sakene på møtet, og i sær debatten om Eurovignette-direktivet. Finanskrisen - konsekvenser og tiltak på transportområdet - var også tema for transportministerlunsjen sd. 

På telekom-området vedtok Rådet kun rådskonklusjoner om et tilgjengelig informasjonssamfunn. Også på denne seansen ble det også gjennomført en diskusjon om finanskrisen og hvordan IKT kan bidra til å styrke EUs økonomi. Under ministerlunsjen var informasjon- og nettverks-sikkerhet, herunder kritisk infrastruktur tema.

Last ned hele rapporten: Transport-, tele- og energirådsmøte i Brussel 30.-31. mars 2009.pdf

Til toppen