Samferdselsnytt 6/2009

Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen oppsummerer noen viktige saker på slutten av det tsjekkiske formannskapet. Forslaget til utbygging av bredbånd og diskusjoner om nettverks- og informasjonssikkerhet er noen av sakene som omtales.

Noen hovedpunkter fra rapporten følger nedenfor:
 
Europakommisjonen
- Meddelelsen om "Future of Transport" presentert 17. juni.
- 2. høring på forslag til anbefaling om utbygging av bredbånd presentert.
 
Rådet. Transport-, tele- og energirådet avholdt møte 11.-12. juni 
- Politisk enighet på jernbanenettverk for konkurransedyktig frakt,
- Rådskonklusjoner på Grønnbok om revisjon av TEN-T retningslinjene
- Diskusjoner om nettverks- og informasjonssikkerhet
 
Europaparlamentet 
- Valg til nytt EP gjennomført i perioden 4.-7. juni.
- Første EP-plenumsmøte 14.-16. juni. 
 
Hele rapporten kan leses her.

Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen oppsummerer noen viktige saker på slutten av det tsjekkiske formannskapet. Forslaget til utbygging av bredbånd og diskusjoner om nettverks- og informasjonssikkerhet er noen av sakene som omtales.

Noen hovedpunkter fra rapporten følger nedenfor:
 
Europakommisjonen
- Meddelelsen om "Future of Transport" presentert 17. juni.
- 2. høring på forslag til anbefaling om utbygging av bredbånd presentert.
 
Rådet. Transport-, tele- og energirådet avholdt møte 11.-12. juni 
- Politisk enighet på jernbanenettverk for konkurransedyktig frakt,
- Rådskonklusjoner på Grønnbok om revisjon av TEN-T retningslinjene
- Diskusjoner om nettverks- og informasjonssikkerhet
 
Europaparlamentet 
- Valg til nytt EP gjennomført i perioden 4.-7. juni.
- Første EP-plenumsmøte 14.-16. juni. 
 
Hele rapporten kan leses her.
Til toppen