Samisk språkutvalg la frem sin rapport i dag

- Regjeringen vil styrke de samiske språkene sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk. Jeg ser derfor frem til å lese forslagene fra det samiske språkutvalget, sier statsråd Jan Tore Sanner.

I dag overrakte Samisk språkutvalg sin rapport Hjertespråket (NOU 2016:18) til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og sametingspresident Aili Keskitalo. Samisk språkutvalg ble nedsatt ved Kongelig resolusjon 19. september 2014. Regjeringen og sametinget var enige om at utvalget skulle settes ned. Språkutvalgets arbeid har vært ledet av konstituert fylkesmann i Troms, Bård Magne Pedersen, og har bestått av ni medlemmer med ulik bakgrunn og fagkompetanse.

De samiske språkene er sårbare. Innsatsen for språkene må derfor skje på mange områder, og med utgangspunkt i språkenes ulike situasjon.

- Vi vil gå nøye gjennom rapporten og vurdere utvalgets forslag sammen med berørte departementer. Vi vil også ha tett dialog og konsultasjoner med Sametinget i oppfølgingen av utvalgets arbeid, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Overleveringen av utredningen ble filmet og kan ses i opptak

 

Til toppen