Samiske veivisere – tale på Riddu Riđđu 2016

Buorre eahket – god kveld alle sammen! Godtfolk! Festivaldeltakere! Jeg er veldig glad for å være her på Riddu Riđđu og presentere de nye samiske veiviserne.

Først må jeg få gratulerer Riddu Riđđu med 25-årsjubileet! Riddu Riđđu er både en livskraftig og viktig festival – både i samisk – og i urfolksperspektiv. Festivalen har vært med på å prege en hel generasjon med samer – og antakelig også de fire veiviserne jeg skal presentere i dag.

Dere som står her og skal arbeide som veivisere det neste skoleåret er:

  • Maja Sofie Larsen Fjellström
  • Oda Kjær Eriksen
  • Knut Mikkel Hætta
  • Ole Nicklas Mienna Guttorm

Det oppdraget dere har fra høsten er å reise rundt på skoler og andre arenaer i hele landet og informere andre ungdommer om samisk kultur og samiske samfunnsforhold. Dette skoleåret er dere representanter for det samiske samfunnet og samisk ungdom. Det er en viktig jobb. Det er fortsatt mange som har lite kjennskap til den samiske kulturen. Mer kunnskap vil forebygge diskriminering.

Tidligere veivisere har sagt at det kan være både uforglemmelig og krevende å være veiviser. Det kan være krevende å snakke om forhold som handler om din egen identitet og hvordan du definerer din kultur, og å fortelle om din måte å være same på.

Skolene er også ulike. Det er ikke gitt at det samme opplegget vil passe på alle skolene som dere besøker, og spørsmålene kan variere fra skole til skole. Det krever både kunnskap, erfaringer og evne til improvisasjon. 

Heldigvis møter dere ikke uforberedt. Utdanningen ved Samisk Høgskole gir en god ballast. Jeg vil takke Samisk Høgskole for det arbeidet dere gjør med å administrere og organisere veiviserordningen.

Det er viktig at dere som reiser rundt som veivisere, både er samkjørt, og at dere utfyller hverandre som et team. Jeg har sagt det før – det er helt klart at Samisk høgskole driver team-bygging på høyt nivå! For veiviserne er det nærmest en betingelse at dere klarer å utvikle en god lagånd for å gjøre dette viktige arbeidet sammen.

Utnevning av veivisere blitt et fast, årlig innslag på festivaler som dette. Takk til arrangørene av Riddu Riđđu for at vi kan gjøre stas på både nye og gamle veivisere på denne festivalen!

Så også takk dere som går av som samiske veivisere; Maien Gaup Sandberg, Elle-Mari Dunfjell Oskal, Lisa Kaisa Skoglund Vesterheim, og Elle-Káre Somby for det arbeidet som dere har gjort dette siste året. 

Dere har gjort en meget god jobb! Jeg var så heldig at jeg fikk være med på et av skolebesøkene deres i Oslo i fjor høst, sammen med statsråd Sanner. Det var flott å se og høre dere  – dere imponerte med hvordan dere klarte å engasjere elevene. Statsråden sa i etterkant at dere var gode pedagoger. Jeg håper at dere vil huske dette året med glede. 

Så til dere som overtar stafettpinnen – Maja Sofie Larsen Fjellström; Oda Kjær Eriksen, Knut Mikkel Hætta og Ole Nicklas Mienna Guttorm. Dere har et spennende og lærerikt år foran dere. Takk for at dere vil ta på dere dette viktige vervet.  Det blir helt sikkert noen utfordringer – men også mye moro! Lykke til!