Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Samler veiledningsråd for nyutdannede lærere i barnehage og skole

En ny veileder fra Utdanningsdirektoratet samler erfaringer fra lokale veiledningsordninger som skal bidra til mer trygghet i lærerrollen for nyutdannede lærere. – Vi må sørge for at de som har valgt læreryrket fortsetter i jobben sin. I veilederen finner en kjennetegn på gode veiledningsordninger og konkrete eksempler på hvordan ulike barnehager og skoler organiserer veiledningen av nyutdannede, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen (H).

Det er barnehage- og skoleeiers ansvar at nyutdannede ivaretas på en god måte, og veiledning er en del av dette. Det er mange måter å gjøre det på, tilpasset ulike lokale behov og forutsetninger.

– Det vil variere fra sted til sted og fra person til person hva som passer best. I denne veilederen kan barnehagene og skolene hente inspirasjon fra modeller og opplegg som andre har prøvd ut, sier Remen.

Sjekk den nye veilederen på udir.no.

Veilederen er en del av de nasjonale rammene for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage, grunnskole og videregående skole.

Gir også 60 millioner til å veilede nyutdannede lærere

Tidligere i vår ble det lyst ut midler som kommuner og friskoler kan søke på til veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere. Det er bevilget 60 millioner til dette. Det er skoleeierne og skolene selv som bestemmer hvordan veiledningen skal foregå, men et vilkår for å få tilskudd er at veiledningen er i tråd med prinsippene i dokumentet "Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole".

Tilskuddet skal bidra til at nyutdannede nytilsatte lærere i grunnskolen får veiledning av god kvalitet. Søknadsfristen for tilskuddet er 29. mai.

Til toppen