Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sammen fjerner vi tidstyvene

Følelsen er velkjent for mange. Arbeidsdagen blir spist opp uten at du får gjort det du egentlig skal gjøre. Forklaringen er blant annet tidstyvene. Regjeringen har startet jakten på tidstyvene, men vi trenger hjelp, skriver kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i LO-Aktuelt nr. 20, 6. desember 2013.

Følelsen er velkjent for mange. Arbeidsdagen blir spist opp uten at du får gjort det du egentlig skal gjøre. Forklaringen er blant annet tidstyvene. Regjeringen har startet jakten på tidstyvene, men vi trenger hjelp, skriver kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i LO-Aktuelt  nr. 20, 6. desember 2013.

Alle som arbeider i offentlig sektor vet hvor tyvene opererer. Under Kartellkonferansen på Gol inviterte jeg derfor LO og de andre arbeidstakerorganisasjonene med på jakten. Hva kan regjeringen gjøre for at medarbeiderne skal få mer tid og rom til å gjøre det de skal jobbe med? Og hva kan medarbeiderne og deres organisasjoner gjøre for finne disse tidstyvene?

Fjerner vi tidstyver, øker vi resultatorientering og gjennomføringskraft i forvaltningen. Samtidig er jeg opptatt av at vi har en diskusjon om hvordan offentlig sektor løser oppgavene. Vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig.

Den ene tanken handler om det som er bra. The Economist skrev i februar i år at de nordiske velferdsstatene ikke er populære fordi de er store, men fordi de virker. Stat og kommune leverer viktige tjenester og velferd til befolkningen. Samtidig er de avgjørende for vekst og utvikling i næringslivet.

Når norsk forvaltning fungerer bra, er det ikke minst på grunn av innsatsen medarbeiderne legger ned. Det gode trepartssamarbeidet, der vi ofte finner konstruktive løsninger, spiller også en viktig rolle.

Den andre tanken dreier seg om at vi må forberede oss. Den nye regjeringen skal forenkle, fornye og forbedre offentlig sektor og offentlige tjenester. Det er nødvendig for å ta vare på velferd og vekstkraft. Samfunnet står overfor utfordringer. Befolkningen blir eldre og vil stille nye krav til omsorg og helse. Men der det er utfordringer, er det også muligheter. Den teknologiske utviklingen gjør det mulig med bedre samhandling og tjenesteyting.

Når samfunnet endrer seg må forvaltningen følge etter. Dette krever faglig utvikling for den enkelte og det krever at alle partene i arbeidslivet tar del i forbedringsarbeidet.

Statlige virksomheter bruker i dag store ressurser på å gi medarbeiderne påfyll av kompetanse. Det er bra, men når staten bruker ca to milliarder i året på kompetanseutvikling, må vi sørge for at flere får ta del i kompetansebyggingen. Et av regjeringens hovedprosjekt er å bygge kunnskapssamfunnet. Derfor investerer vi mer i kompetanseutvikling for offentlig ansatte.

Mer enn halvparten av kompetansetiltakene i staten omhandler emner som er felles på tvers av sektorene. Regjeringen foreslo derfor i statsbudsjettet å bevilge 10 millioner kroner til å utvikle nye digitale opplæringsprogrammer rettet mot statlig forvaltning. Midlene skal også brukes til etablering av en felles læringsplattform. Der kan kunnskap og opplæringsprogrammer distribueres og deles.

Jeg håper dette er tiltak som kan bidra til at medarbeiderne blir enda bedre i stand til å løse viktig oppgaver på vegne av fellesskapet. Og jeg håper regjering og arbeidstakere sammen kan jakte på tidstyvene. De som stjeler arbeidstid og som gjør det unødvendig tungvint for innbyggerne å møte offentlige tjenester. Jeg vet at lærere vil bruke mer av tiden sin på elevene. De som jobber i NAV vil bruke mer tid på brukerne, og helsearbeidere vil bruke mer til på pasientene. Jeg vil at fagfolkene skal få mer tid til å jobbe med faget sitt.

Jeg ser frem til å ha med fagbevegelsen på jakten!

Til toppen