Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sammen omstiller vi Norge

Innlegget ble sendt til regionaviser i juli 2015

Norsk økonomi går fra særstilling til omstilling. Skal vi lykkes må vi ha flere sterke næringsklynger.

Sterke og internasjonale næringsklynger er en av nøklene for å gjøre Norge til Europas mest innovative land. Det springer ut nye spennende prosjekter når bedriftene samarbeider i klynger. Næringsklyngene bidrar til utveksling av kunnskap og innovasjon. De får frem nye produkter og tjenester, som skaper gode resultater på bunnlinjen. Det er viktig for morgendagens arbeidsplasser.

NODE-klyngen på Sørlandet er et godt eksempel. De utvikler Ecotrack, et system, som måler «fotavtrykket» i oljeutstyrsbransjen.

Et annet eksempel er samarbeidet mellom helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster og olje- og gassnæringen i Stavanger-regionen. Sammen ser de på mulighetene for å bruke ledende kompetanse og teknologi i olje- og gassnæringen til å utvikle ny teknologi i helsesektoren.

Klyngene styrker innovasjonskraften, både hos den enkelte bedrift og i regionene. Bedriftene kan konkurrere mot hverandre når det trengs. Samtidig må de samarbeide om noe grunnleggende; forskning, utvikling og infrastruktur.

En analyse SSB har gjort viser at bedrifter som deltar i klyngesamarbeid har høyere vekst i omsetning og sysselsetting enn bedrifter utenfor klyngene.

Nylig utnevnte vi sju nye næringsklynger i programmet Norwegian Innovation Clusters, som nå har 39 prosjekter i alle deler av landet og i mange næringer. Vi har hatt gleden av å besøke noen av dem, og arbeidet de gjør er imponerende.

De globale ekspertisesentrene (GCE) i Kristiansand, Bergens-regionen og på Møre er verdensledende klynger med potensiale til vekst i internasjonale markeder. I tillegg har vi 14 sterke norske ekspertisesentre (NCE), som hevder seg i det internasjonale markedet innenfor sine felt. Arena-programmet har 22 klyngeprosjekter med bedrifter som ønsker å styrke sin langsiktige innovasjonsevne gjennom samarbeid.

Vi fortsetter dette viktige arbeidet. I årets budsjett har vi satt av 137 millioner kroner til klyngeprogrammet. Klyngene hjelper bedriftene til å lykkes, og fungerer som arnested for innovasjon og utvikling. Derfor vil regjeringen spille på lag med næringsklyngene til beste for vekst og verdiskaping i hele landet.

Til toppen