Presseinvitasjon:

Sammenhengende tjenester er tema på dialogmøte om den nye eldrereformen i Hamar 26. september

Mange eldre og pårørende opplever at helse- og omsorgstjenestene er for oppstykket og at helheten mangler. Det fører til utrygghet og bekymringer, og rammer særlig dem med størst behov. Hvordan kan vi sikre eldre en helhetlig og sammenhengende helse- og omsorgstjeneste? Det er tema for det fjerde dialogmøtet om Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ber om råd og innspill fra brukere og pårørende, frivillige og fagfolk. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: Mat, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. For å finne de riktige grepene, arrangerer regjeringen dialogmøter ulike steder i landet.

Tidspunkt: Tirsdag 26. september. Kl. 11.00-15.00

Sted: Scandic Hotel Hamar, Vangsveien 121

Les programmet for dialogmøtet

Til toppen