Samvittighetsfrihet i arbeidslivet på høring

Arbeids- og sosialdepartementet sender Samvittighetsutvalgets utredning på høring. Utvalget har utredet situasjoner der det er konflikt mellom pålagte arbeidsoppgaver og arbeidstakers samvittighet.

– Utvalget har behandlet et viktig tema i arbeidslivet. Nå sender vi utredningen på høring, og jeg ser fram til å få vite hva høringsinstansene mener om utvalgets betraktninger rundt samvittighet i arbeidslivet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Samvittighetsutvalget leverte sin utredning, NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet, til arbeids- og sosialministeren 6. september i år.

Utvalget foreslår ingen konkrete lovendringer, men gir praktiske råd om hvordan det kan legges til rette for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid slik at det er i overensstemmelse med egen samvittighet, samtidig som det tas tilstrekkelig hensyn til berørte parter, som arbeidsgiver, kolleger, kunder, pasienter, mv.

Les og svar på høringen om Samvittighetsutvalgets utredning.

Til toppen