Sandberg la frem havstrategi for europeiske aktører

Fiskeriminister Per Sandberg ledet havseminar, talte i Europaparlamentet og besøkte verdens største sjømatmesse under sitt besøk til Brussel 24.-25. april.

Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

– Vi må styrke det internasjonale samarbeidet om havsnæringene gjennom å dele erfaringer og kompetanse, ikke minst med EU – Norges største sjømatmarked, sa Sandberg da han presenterte regjeringens havstrategi på Norges Hus 25. april.

Rundt 90 personer fra EU, organisasjoner og næringsliv deltok på seminaret.

Havstrategien, som ble lansert i Norge tidligere i år, inneholder en rekke konkrete tiltak for å skape vekst og nye jobber i havnæringene – og sikre Norges posisjon blant verdens ledende havnasjoner. Et viktig punkt er økt kunnskapsoverføring og samarbeid mellom petroleum, maritim og marin næring.

Les regjeringens havstrategi her

EU satser betydelig på havet

– Havet er en viktig drivkraft for den europeiske økonomien med stort potensiale for innovasjon og vekst. EU og Norge tenker langs de samme linjene, sa András Inotai fra Europakommisjonen i sitt innlegg. 

EUs «blå økonomi» skaper i dag 5,4 millioner arbeidsplasser, og OECD anslår at havøkonomiene kan mer enn doble seg fram til 2030. Europakommisjonen har siden 2012 fulgt opp sin «Blue Growth»-strategi og EU-formannskapslandet Malta har som en av sine viktigste prioriteringer å få havøkonomi på agendaen i Europa.

András Inotai fra DG MARE og Roderick Galdes fra Maltas EU-formannskap. Geir Ove Ystmark fra Sjømat Norge og Ketil Djønne fra DNV GL holdt også innlegg. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

Talte i fiskerikomiteen

Fiskeriminister Sandberg tok opp hovedpunkter fra havstrategien i sitt innlegg i Europaparlamentets fiskerikomite 24. april. I tillegg la han vekt samarbeid om fiskeriforvaltning, kontroll av fiskeriressurser i Nordsjøen og utfordringer knyttet til Brexit.

Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

Se opptak av innlegget (fra 2:04:00)

– Vi ønsker å fortsette det gode samarbeidet med både EU og Storbritannia, sa statsråden.

Deltok på verdens største sjømatmesse

Fiskeriministeren avsluttet turen med besøk til Innovasjon Norges 1200kvm store fellesstand på Seafood Expo Global i Brussel. Sjømatmessen har siden 1993 etablert seg som verdens viktigste med over 1600 utstillere fra nesten 150 land.

Ved hovedinngangen avduket Sandberg Norges sjømatråds nye opphavsmerke. Se video

Fiskeriministerren med styreleder i Sjømatrådet Marianne E. Johnsen og administrerende direktør Renate Larsen. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

En entusiastisk statsråd besøkte så tyve norske utstillere.

– Det er utrolig inspirerende å besøke de norske bedriftene her og samle gode historier. I havstrategien setter vi som mål å bli mer synlige internasjonalt og bygge Norge som merkevare. Både lanseringen av ny opphavsmerking og fellesprofileringen på verdens største sjømatmesse er glimrende eksempler på nettopp det.

Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

Les mer om Norges samarbeid med EU innen fisk og hav

Til toppen