Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vellykket opprydding av forurenset sjøbunn

Sandefjordsfjorden har vært svært forurenset etter mer enn 100 år med industrivirksomhet. Men etter at sjøbunnen i indre del er blitt dekket med 500 000 tonn rene masser, kan nå fjordområdet friskmeldes.

– Dette er et viktig arbeid både for miljøet i havet og for folk som bor i Sandefjord. Jeg er glad for at statlige støttemidler har bidratt til at vi nå har fått ryddet opp i gammel, forurenset sjøbunn, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Én kvadratkilometer forurenset havbunn, tilsvarende arealet av 140 fotballbaner, er blitt dekket til. Det har gått med 500 000 tonn rene masser, noe som tilsvarer om lag 50 000 lastebillass.

Det er tatt over 100 miljøprøver av den nye sjøbunnen. Før var den sterkt forurenset. Nå viser samtlige prøver at den nye sjøbunnen har god kvalitet. Sandefjord har hatt mange tiår med utslipp til fjorden fra industrivirksomhet innenfor skipsverft, farmasi, produksjon av næringsmidler og maling. I tillegg kommer forurensning som stammer fra industribrann og tidligere tiders bydrift – som utslipp fra kloakk, søppelfyllinger og forskjellige forurensninger som følger med regnskyll og overvann. Havnedrift med store ferger har bidratt til at forurensningene i sjøbunnen har blitt virvlet opp og spredt rundt.

– Forurensningen har bestått av mange forskjellige miljøgifter som bly, kobber, kvikksølv, tjærestoffer og tinn- og klorforbindelser. Nå er denne forurensingen under kontroll, og indre fjord kan friskmeldes. Det er det grunn til å feire, sier Elvestuen.

Det har vært en omfattende prosess før selve oppgravingen og tildekkingen kunne settes i gang. Gjennom mange tiår har det blitt gjort tiltak for å få kontroll på, og stanse, utslippene fra land. Dette gjelder alt fra sanering av kommunale avløp til utslippsstans fra industri og opprydding i forurenset industrigrunn og avfallsfyllinger.

Omfattende undersøkelser og risikovurdering konkluderte i 2011 med at det var påkrevd å rydde opp i sjøbunnen i store deler av fjorden.   I tillegg til tildekking av sjøbunnen, har det også i noen områder vært behov for å grave opp noe av den forurensede sjøbunnen for å gi plass til tildekkingslaget. Steder utsatt for erosjon har fått et særlig topplag av grovere, erosjonssikre masser.

Finansieringen har bestått av ca 75 prosent statlig støtte og 25 prosent finansiering fra Sandefjord kommune og lokalt næringsliv. Det statlige bidraget er dermed på over 125 millioner for oppryddingen. – Det har vært jobbet i mange år for å få til en opprydding av den forurensede sjøbunnen i Sandefjord. Nå er jobben gjort. Fjorden er renere, til glede for Sandefjords innbyggere og livet i sjøen, sier Elvestuen.

 

Fakta

Hovedprinsippet for opprydding i forurensningsloven er forurenser-betaler-prinsippet. På landsbasis gjennomføres mye av opprydding i gamle forurensninger gjennom pålegg etter forurensningsloven til ansvarlig eier eller forurenser.

I tillegg til dette kan det gis statlig støtte til delfinansiering av oppryddingsaktiviteter, for eksempel:

  • når den ansvarlige ikke kan identifiseres, ikke er betalingsdyktig eller av andre grunner ikke kan stå for en god opprydding
  • eller der miljøforvaltningen vil skaffe fram grunnlag for å legge til rette for kunnskapsinnhenting eller formidling,
  • eller der det er nødvendig for å medvirke til en samlet opprydding eller annen tiltaksgjennomføring i et område,
  • eller der det av andre grunner er urimelig at den ansvarlige skal dekke alle kostnadene.

Det kan være vanskelig å finne ut av ansvarsforhold ved blandete forurensninger over lang tid i sjøbunnen – særlig på lokaliteter med lang historie som industristed og/eller trafikkhavn og utslipp fra mange kilder over lengre tid.

Kart Sandefjord havn
Etter at sjøbunnen i indre del av Sandefjordsfjorden er blitt dekket med 500 000 tonn rene masser, kan nå fjordområdet friskmeldes.
Til toppen