Norge støtter skjerpede internasjonale sanksjoner mot Nord-Korea

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

-Norge står sammen med FNs Sikkerhetsråd når det i dag enstemmig har vedtatt en resolusjon med skjerpede tiltak mot Nord-Korea som svar på landets siste kjernevåpentest og rakettoppskytingen nylig, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge er medforslagsstiller til resolusjonen sammen med en rekke nærstående land. Som regel er det bare medlemmene av Sikkerhetsrådet som har anledning til å være medforslagsstiller.

FN-sanksjonene og EUs restriktive tiltak er allerede del av det norske lovverket gjennom en egen forskrift om tiltak mot Nord-Korea. Norge vil nå gjennomføre de nødvendige endringene i forskriften som følge av vedtaket i New York.

Tiltakene er utformet slik at de ikke skal få negative humanitære følger for sivilbefolkningen i Nord-Korea eller ramme det målrettede arbeidet som internasjonale organisasjoner gjør for den trengende befolkningen.

Norge har i 20 år vært en konsekvent bidragsyter til humanitære programmer for sårbare grupper i landet gjennom Verdens Matvareprogram (WFP) og Det internasjonale Røde Kors (IFRC). Den humanitære støtten til sårbare grupper vil fortsette.

- Resolusjonen er også tydelig med tanke på betydningen av forhandlinger. Vårt budskap til Nord-Korea er derfor konsekvent: Norge oppfordrer på det sterkeste til samarbeid med det internasjonale samfunnet for å finne løsninger innenfor folkeretten, sier utenriksminister Brende.