Norge slutter seg til sanksjoner mot Ukraina

EU har i kveld besluttet å innføre sanksjoner mot myndighetspersoner i Ukraina. - Situasjonen i landet er svært kritisk, med et stadig økende antall drepte. Norge vil slutte seg til sanksjonene som et samlet EU stiller seg bak, sier utenriksminister Børge Brende.

EU har i kveld besluttet å innføre sanksjoner mot myndighetspersoner i Ukraina. - Situasjonen i landet er svært kritisk, med et stadig økende antall drepte. Norge vil slutte seg til sanksjonene som et samlet EU stiller seg bak, sier utenriksminister Børge Brende.

I et ekstraordinært utenriksråd i Brussel i kveld ble det bestemt å innføre sanksjoner mot myndighetspersoner i Ukraina. Sanksjonene skal innebære visumrestriksjoner og frysing av kontoer for navngitte personer direkte ansvarlige for voldshandlingene. EU vil også stanse eksport til Ukraina av utstyr som kan bli brukt for intern undertrykking. Detaljene rundt sanksjonene er foreløpig ikke klare, men vil bli utarbeidet i nærmeste framtid. Omfanget av sanksjonene vil også vurderes ut fra den videre utviklingen i landet. 

- Det er viktig at Norge i slike spørsmål opptrer samordnet med andre nærstående land for at sanksjonene skal virke mest mulig effektivt. EU har i dag hatt møter både med president Janukovitsj og opposisjonen i Ukraina for å finne en politisk løsning på krisen. Norge støtter dette arbeidet, sier utenriksministeren.

Situasjonen i Kiev sentrum er blitt forverret gjennom dagen, og antall dødsofre stiger. Det rapporteres om at forsterkninger fra provinsene er på vei til kampene i Kiev, til støtte for de ulike partene i konflikten.

- Norge fordømmer voldsbruken på det sterkeste. Vi understreker at enhver bruk av vold fra alle parter er uakseptabelt. Myndighetene har et særlig ansvar for å beskytte sikkerheten til alle ukrainere, slik at man unngår ytterligere drepte og skadde, sier Brende.

Brende gjentar oppfordringen til partene om å gå tilbake til forhandlingsbordet.

- Den politiske krisen krever umiddelbare grep fra presidenten, som kan sikre nasjonal forsoning og en politisk vei videre basert på demokrati, respekt for menneskerettighetene og rettsreform. Myndighetene må også sørge for at dem som er ansvarlig for voldshandlinger, blir stilt til ansvar, sier Brende.

Til toppen