Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i forskrift om sanksjoner mot Nord-Korea

Sikkerhetsrådet og Sanksjonskomiteen for Nord-Korea har med bakgrunn i Nord-Koreas rakettoppskyting og atomprøvesprengning våren 2009, samt Nord-Koreas beslutning om å trekke seg fra ikke-spredningsavtalen, vedtatt flere skjerpelser i de gjeldende sanksjoner mot landet.

Skjerpelsene er nå tatt inn i Utenriksdepartementets forskrift om sanksjoner mot Nord-Korea (Folkerettslige bindende våpenembargoer). Det gjøres spesielt oppmerksom på ny § 1 nr 1. bokstav a) som gjelder våpenembargo, endret § 1 nr.5 om finansiering eller finansiell bistand, samt ny § 3 som angir forbud mot at norske borgere yter bunkringstjenester, som forsyning av brennstoff, og ytelse av andre tjenester til nord-koreanske skip dersom det er grunn til å tro at de transporterer varer som omfattes av forskriftens § 1, med mindre forsyning av slike tjenester er nødvendig av humanitære grunner. I tillegg gjøres oppmerksom på nytt vedlegg II om fysiske og juridiske enheter omhandlet i § 2. For øvrig får Lov 18.desember 1987 nr.93 om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. (eksportkontrolloven) og tilhørende forskrift anvendelse.

 

Til toppen