Regjeringen gjennomfører skjerpede sanksjoner mot Nord-Korea

I statsråd fredag 28. mars ble det fastsatt en forskrift om endring av sanksjonene mot Nord-Korea.

I statsråd i dag ble det fastsatt en forskrift om endring av sanksjonene mot Nord-Korea.

FNs sikkerhetsråd har siden 2006 vedtatt omfattende sanksjoner mot Nord-Korea som følge av landets atomprøvesprengninger og rakettoppskyting. Bakgrunnen for endringene er at FN-sanksjonene ble skjerpet i begynnelsen av 2013 og at Norge har sluttet opp om EUs restriktive tiltak mot Nord-Korea, som gjennomfører og utfyller FN-sanksjonene.

Det innføres blant annet at nye forbud mot:

  • handel med gull, edle metaller og diamanter med nordkoreanske myndigheter
  • overføring av nordkoreansk valuta til Nord-Koreas sentralbank
  • handel med statsobligasjoner eller statsgaranterte obligasjoner med nord-koreanske myndigheter mv.
  • at norske kreditt- og finansinstitusjoner innleder samarbeid med tilsvarende institusjoner i Nord-Korea eller driver virksomhet der, og mot at nord-koreanske kreditt- eller finansinstitusjoner driver virksomhet i Norge
  • adgang til havner for fartøyer, samt overflyvnings-, landings- og avgangsforbud for luftfartøy, når det er rimelig grunn til å anta at de kan ha produkter om bord som er forbudt i henhold til sanksjonene.

De økonomiske frystiltakene er utvidet til å gjelde flere personer, enheter og organer med tilknytning til Nord-Koreas programmer for masseødeleggelsesvåpen og ballistiske missiler.

Det er fastsatt en forskrift om endring av sanksjonene mot Nord-Korea. Forskriften vil bli gjort tilgjengelig på Lovdatas nettsider og trer i kraft straks.

Her finner du kongelig resolusjon om endring av forskriften.

Til toppen