Sanner diskuterte kommunereformen med engasjerte ungdommer

- Involver ungdommen i arbeidet med kommunereformen. Vi er engasjerte og har sterke meninger. Det er jo vi som skal flytte tilbake til kommunene etter endt utdanning og bo der. Det var budskapet da Ungdomspanelet i Møre og Romsdal besøkte kommunalminister Jan Tore Sanner i dag.

Statsråd Jan Tore Sanner tar "selfie" sammen med Ungdomspanelet i Møre og Romsdal
Foto: Jenny Trøite / KMD

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møtte i dag de ni representantene i Ungdomspanelet i Møre og Romsdal for å snakke om deres engasjement i kommunereformen.

- Kommunereformen er også en lokaldemokratireform. Det er viktig at alle innbyggerne blir involvert i prosessen, også barn og ungdom. Det går ikke an å diskutere fremtidens kommuner uten fremtidens innbyggere, sa Sanner, som var spesielt spent på å høre hvordan panelet har engasjert seg i arbeidet med kommunereformen i Møre og Romsdal.

Ungdomspanelet ble involvert i reformarbeidet i Møre og Romsdal på et tidlig tidspunkt, og er blant annet med i fylkets tenketank. De framhevet spesielt at det er viktig å lytte til ungdom på ungdommens premisser. Nå håper statsråden andre fylker blir inspirerte av arbeidet som er gjort i Møre og Romsdal.

- Det er viktig at ungdom blir hørt. Det er vi som skal flytte tilbake å bo der. Ungdom er opptatt av at kommunene kan tilby et godt utdanningstilbud og et bredt arbeidsmarked, sa Ungdomspanelets nestleder Åse Kristin Ask Bakke.

Ungdommene er, i likhet med statsråden, opptatt av at lokalsamfunnene og den lokale identiteten må bestå selv om kommuner slår seg sammen. I tillegg trakk panelet fram gode samferdselsløsninger på tvers av dagens kommuner, et bredt arbeidsmarked og et godt utdanningstilbud som viktige saker i arbeidet med kommunereformen.

 Se flere bilder fra møtet på Flickr

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen