Sanner første mann ut

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Høyre/FrP-regjeringen tar Europapolitikken på alvor. Statsråd Sanner er første ministeren fra den nye regjeringen som deltar på et av EUs mange uformelle ministermøter når han reiser til Vilnius 25.november.

-Det er viktig for oss som ikke er medlem av EU å komme tidlig inn i prosessene for å ivareta norske interesser, sier Sanner. 

Temaet for møtet i Vilnius er EUs fremtidige regionalpolitikk. Her deltar representanter for alle EU-medlemslandene, EU-kommisjonen, regionkomiteen, europeiske regionalpolitiske interesseorganisasjoner, kandidatlandene, Sveits og Norge.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil også ha et møte med svenske og finske kollegaer og Danuta Hübner - leder for regionalkomiteen i EU-parlamentet. Tema vil være nordområdene, regionalpolitikk og europapolitikk.