Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sanner i Stockholm for å lære om utsatte byområder

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner var nylig i Stockholm, for å høre om svensk integreringspolitikk og tiltak i utsatte byområder. – I løpet av høsten vil regjeringen legge frem en ny integreringsstrategi. Jeg har det siste halve året reist Norge på kryss og tvers for å få viktige innspill til dette arbeidet. Da er det også interessant å se hvilke erfaringer våre naboland har gjort seg og å lære av dette, sier Sanner

Under besøket møtte Jan Tore Sanner Sveriges statsråd for gymnas- og kunnskapsløftspørsmål, Anna Ekström. De to diskuterte arbeidet for å integrere flyktninger i skolen og arbeidslivet. Også Norges arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie deltok på møtet med Ekström.

– Det er interessant å få førstehånds kunnskap om de viktigste utfordringene i Sverige når det gjelder integrering. Vi har utfordringer vi må ta tak i også i Norge. Det er for eksempel altfor stor variasjon i resultatene i introduksjonsordningen. I noen kommuner kommer 8 av 10 i arbeid eller utdanning mens i andre kommuner er det bare tre av ti som kommer videre, sier Sanner.

I tillegg til møtet med Ekstrøm var den norske kunnskaps- og integreringsministeren på besøk på Østberga skoles fritidshjem. Østberga skole ligger i et av Stockholms såkalte "utsatte byområder", og arbeidet med å gi et godt tilbud til barna på skolefritidsordningen er en viktig del av det forebyggende arbeidet i bydelen.

Sanner i Sverige
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner møtte elever på Østberga skoles fritidshjem da han besøkte Stockholm nylig. Nå varsler den svenske regjeringen flere tiltak i såkalte "utsatte områder" som Østberga. Foto: KD

– Hvis vi omgås hverandre vil vi også forstå hverandre

Sanner møtte også flere andre viktige deltakere i den svenske offentlige debatten. En av dem var Ahmed Abdirham fra Stockholm Handelskammer. Abdirham kom selv til Sverige fra Somalia som 12-åring og har vært prosjektleder for rapporten Hårda fakta – Så segererad er Stockholm. Ifølge Abdirham er en av de store utfordringene i Stockholms utsatte byområder at de som vokser opp der ikke blir kjent med familier med svensk bakgrunn - og deres skikker og hverdagsliv.

– Hvis vi omgås hverandre vil vi også forstå hverandre. Jeg anser meg selv som godt integrert, men jeg har aldri blitt invitert til å feire svensk jul eller til svensk midtsommeraften. For meg virker det som om de som er andregenerasjons innvandrere har enda større utfordringer enn oss som er førstegenerasjon, sa Abdirham under sitt møte med Sanner og Hauglie.

Den svenske regjeringen la 1. juli frem det den kaller en langsiktig strategi for å motvirke segregering i det svenske samfunnet. Satsingen skal styrke kommunenes arbeid med integrering i områder med lav valgdeltakelse, høy arbeidsløshet, lavt utdanningsnivå og lav sysselsetting. Fem områder for innsats løftes frem: Bosetting, utdanning, arbeidsmarkedet, demokrati og sivilsamfunnet samt kriminalitet. 32 kommuner med sosioøkonomiske utfordringer i såkalt "utsatte områder" vil med strategien kunne søke midler for å motvirke segregering.

Norskopplæring og foreldreveiledning
15. juni i år arrangerte Kunnskapsdepartementet en stor integreringskonferanse i Kristiansand. Her varslet kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner flere viktige grep for å styrke den norske integreringspolitikken fremover. Krav om norskopplæring og obligatorisk tilbud om foreldreveiledning er blant tiltakene.

– Vi skal reformere introduksjonsordningen, og stille tydelige krav til resultat. Vi starter arbeidet med å erstatte krav om antall timers undervisning i norsk, med krav om at alle faktisk lærer seg norsk. Vi innfører et obligatorisk tilbud om norskopplæring i mottak og vi vil innføre krav om at en som ikke kan norsk, og som mottar sosialstønad, må fortsette med norskopplæring, sier Sanner.

I løpet av høsten vil han legge frem den norske regjeringens nye integreringsstrategi.

Bildetekst: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner møtte elever på Østberga skoles fritidshjem da han besøkte Stockholm nylig. Nå varsler den svenske regjeringen flere tiltak i såkalte "utsatte områder

Til toppen