Sanner møtte Europarådets menneskerettighetskommisær

Statsråd Jan Tore Sanner møtte i dag Europarådets menneskerettskommissær Nils Muižnieks.

Statsråden fortalte kort om departementets ansvarsområde når det gjelder nasjonale minoriteter. Arbeidet til utvalget som skal undersøke gjennomføringen av politikken overfor taterne/romanifolket, oppfølging av evalueringen av handlingsplanen for å forbedre levekårene for rom i Oslo og utredningen om norske rom under Holocaust (ved HL-senteret) ble blant annet diskutert.

Foto: KMD

Til toppen