Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sanner og Helleland vil løfte frivilligheten og næringslivets rolle i integreringsarbeidet

Integrerings- og kunnskapsminister, Jan Tore Sanner, og barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland, besøkte mandag Trøndelag. Der møtte de elever, lærere, næringsliv og frivillighet som alle driver ulike integrerings- og inkluderingsprosjekter.

– Det er lærerikt og verdifullt å reise rundt og treffe mennesker som kjenner integrering på kroppen hver dag. Tettere samarbeid mellom næringsliv og frivillighet vil bli enda viktigere i tiden fremover om vi skal lykkes, sier statsråd Sanner.

Frem til sommeren er Sanner på integreringsturne landet rundt, hvor han lærer av og lytter til erfaringer aktørene i integreringsarbeidet gjør seg. Til høsten skal regjeringen presentere en ny integreringsstrategi, og innspillene fra møtene med menneskene som gjør det mulig, er derfor viktig for regjeringen.

Praksis gir arbeids- og språktrening

– Jeg er opptatt av at den nye integreringsstrategien bygger på det vi ser fungerer og tar tak i de utfordringer vi ser i integreringsarbeidet i dag. Vi ser at tett kontakt med lokalt næringsliv for å sikre arbeidstrening og praksis tidlig er viktig, i tillegg til at språkkunnskap er avgjørende, forklarer han.

På Scandic Hell Hotell i Stjørdal arbeider hotelldirektør Arvid Vollan bevisst med inkluderings- og integreringsstrategier.

– Jeg har et mål om at vi skal ha lærlinger gjennom ulike tiltak i hver avdeling på hotellet. Unge mennesker, og gjerne de som kommer fra andre kulturer gjør arbeidsmiljøet bedre og så utfordrer de oss på det vi kanskje ikke er så gode på fra før av. Og det er jo artig da! sa han til Sanner og Helleland.

Lærer norsk på hyttetur med fisking og bærplukking

Også barne- og likestillingsministeren var opptatt av å få innspill til den nye strategien.

– Barna våre er viktige integreringsaktører. Når barn for eksempel spiller fotball eller er med i det lokale korpset, må ofte foreldrene delta på dugnad og andre aktiviteter knyttet til barnas fritidsinteresser. Det er hverdagsintegrering i praksis, sier Helleland.

I Skaun kommune traff statsrådene elever og lærere ved Voksenopplæringssenteret i Børsa. Her har de tatt i bruk friluftsliv som et verktøy i integreringsarbeidet. Gjennom samarbeid med den lokale fisk- og jegerforeningen inviterer voksenopplæringen til fisketurer, overnatting under åpen himmel og toppturer i nærmiljøet. Målet er at elevene skal lære språk og at de samtidig knytter nettverk med lokalsamfunnet sitt.

– En av tilbakemeldingene da vi tok med ti elever på hyttetur i to døgn, var at de aldri hadde snakket så mye norsk som de hadde gjort uten turen vår. Da tenkte jeg, dette er noe vi må fortsette med, fortalte læreren.

Elevene forklarte gledelig om friluftslivsopplevelsene de har hatt.

– Vi har plukket blåbær, multer, tyttebær og tranebær, vi har fisket og padlet i kano!

Jan Tore Sanner og Linda Hofstad Helleland møter kokker.
Jan Tore Sanner og Linda Hofstad Helleland møter kokkelærlinger på Scandic Hell hotell. Foto: KD

Frivilligheten som døråpner

I Trondheim kommune fikk statsrådene treffe elever og lærere ved voksenopplæringen, og enhetsledere i kommunen som alle arbeider med integrering.

– Vi har alle et ansvar i integreringsarbeidet. Det er spesielt flott å se hvordan Trondheim kommune lykkes i å inkludere mange innvandrere og nyankomne inn i ulike frivillige tilbud, sa kunnskaps- og integreringsministeren.

Sanner og Helleland ble blant annet orientert om arbeidet som gjøres ved Løkkan frivilligsentral. Her arrangeres alt fra yoga og litteraturfestivaler, til språkkafè og kvinnenettverk.

Frivilligheten kan være en døråpner inn i mange deler av det norske samfunnet. Det har vi tydelig sett bevis på i dag, sier kunnskap- og integreringsministeren.

Til toppen