Sanner settestatsråd for Røe Isaksen

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Jan Tore Sanner som settestatsråd for statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

Oppnevningen gjelder ved behandling av en klagesak fra Telenor ASA etter konkurranseloven fordi Røe Isaksen på grunn av sitt ansvar for forvaltning av statens eierskapsinteresser i Telenor ASA, er inhabil eller ønsker å fratre fordi han er nær grensen for inhabilitet.

Til toppen