60 millioner kroner til Den sentralafrikanske republikk

- Situasjonen for store deler av befolkningen i Den sentralafrikanske republikk er kritisk. Det er et omfattende og akutt behov for beskyttelse og nødhjelp. Regjeringen har derfor besluttet å gi nye 60 millioner i humanitær bistand til landet, sier utenriksminister Børge Brende.

Situasjonen i Den sentralafrikanske republikk er prekær både sikkerhetsmessig og humanitært etter at krisen i landet forverret seg kraftig mot slutten av 2013. Av en befolkning på 4,6 millioner har hele 2,6 millioner behov for humanitær bistand. 840.000 mennesker er drevet på flukt internt i landet. FN har bedt om nærmere 3,4 milliarder kroner til humanitær innsats, men så langt har bare 13 prosent av midlene kommet inn.

- Det kommer stadig nye meldinger om massedrap og vold mot sivile i Den sentralafrikanske republikk. Det er viktig at det internasjonale samfunnet gjør alt det makter for å bidra til at sivilbefolkningen får beskyttelse og tilgang til humanitær hjelp. Alle parter i konflikten er forpliktet gjennom internasjonal humanitær rett til å legge til rette for at nødvendig bistand når fram, sier utenriksministeren.

Tidligere i februar ga regjeringen seks millioner kroner i støtte til den sivile delen av Den afrikanske unions stabiliseringsoperasjon i landet (Misca). Den nye bevilgningen på 60 millioner kroner vil gå gjennom aktører som er tilstede i landet og som kan levere resultater på bakken, inkludert FN, Det internasjonale Røde Kors og Leger uten grenser.

Norge bidro totalt med 58,3 millioner kroner til den humanitære krisen i Den sentralafrikanske republikken i 2013. Norge vil følge utviklingen nøye og ha nær dialog med de viktigste aktørene som jobber med å sikre humanitær tilgang og for å inkludere de mest sårbare gruppene som barn, kvinner og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Til toppen