Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Satellittdata sporer vannproduktivitet i landbruket

FAO, FNs mat og landbruksorganisasjon, har utviklet et høyteknologisk verktøy som måler hvor effektiv vann brukes i landbruket. Det kan bidra til at flere land bruker vannet mer produktivt.

WaPOR-databasen samler satellittdata som hjelper bønder å oppnå et godt utbytte fra jordbruket og optimaliserer vanningsanlegg. Databasen ble presentert på et høytstående partnermøte som handler om FAOs håndtering av vannknapphet i landbruket, et globalt rammeverk for tiltak i et klima i endring.

FAOs visegeneraldirektør Maria Helena Semedo peker på at forbruket av vann fortsetter å øke samtidig som klimaendringene. Med økende tørke og ekstremvær blir tilgjengeligheten av vann til landbruket både forandret og redusert.

Risplanting i India.
Risplanting i India. Foto: Ragnar Våge Pedersen/NIBIO

FAOs informasjons-, land- og vannforvalter har utviklet WaPOR. Prosjektet er finansiert av den nederlandske regjeringen med 10 millioner dollar. De har fokusert på viktige land som forventes å møte fysiske eller infrastrukturelle vannmangler snart. 

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
  
  
FNs bærekraftsmål 

FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
Til toppen