Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Frivillige skaper verdier for over 100 milliarder kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Regnet som andel av BNP utgjorde verdiskapingen i ideelle og frivillige organisasjoner, inkludert frivillig arbeidsinnsats, 3,9 prosent i 2010. Det er 4 milliarder kroner mer enn året før, og 20 milliarder kroner mer enn i 2006.

Zenawi Yemane fra Eritrea og Elna Snave på fisketur med Lenvik frivilligsentral
Kulturminister Hadia Tajik Foto: Ilja C. Hendel
Kulturminister Hadia Tajik (Foto: Ilja C. Hendel)

- Satellittregnskapet bekrefter verdien av frivillig innsats i det norske samfunnet. Det er enestående at arbeidet frivillige gjør er verdsatt til 60 milliarder kroner. Samtidig vet vi at denne innsatsen ikke kan måles i penger. Folk velger å gi av sin tid til andre av den enkle grunn at de har lyst. Et levende sivilsamfunn og et rikt og mangfoldig organisasjonsliv har stor betydning for demokrati, fellesskap og velferd, sier kulturminister Hadia Tajik.

Tall for frivillig arbeid
Ulønnet arbeid er verdsatt til 60 milliarder i 2010. Ser man på de enkelte kategorienes bidrag til total verdiskaping er Kultur og fritid den største kategorien. Andelen til Kultur og fritid øker fra 15 prosent av den betalte verdiskapningen til nærmere 40 prosent når også den ubetalte arbeidsinnsatsen inkluderes.
Ulønnet arbeid stod for rundt 60 prosent av total verdiskaping i 2010, og indikerer et betydelig omfang av frivillig aktivitet i Norge. Denne andelen har vært relativ stabil etter 2006. Grupperingen som har mest dugnadsinnsats, er Kultur og fritid, som også inkluderer idrett, med litt over 64 000 ulønnede årsverk. Dette er om lag 2300 flere årsverk enn i 2006.

Tall for betalt arbeid i ideell og frivillig sektor
Utelater man verdien av frivillig arbeid, som er i henhold til retningslinjene for føring av nasjonalregnskap, var den samlede verdiskapingen på 42 milliarder i 2010. Det er en 1,2 milliarder kroner mer enn i 2009, og nærmere 10 milliarder høyere enn i 2006. Regnet som andel av bruttonasjonalproduktet (BNP) utgjorde verdiskapingen i ideelle og frivillige organisasjoner, utenom frivillig arbeidsinnsats, 1,7 prosent i 2010.  Private helse og sosiale tjenester står for over en tredjedel av all betalt aktivitet i ideelle og frivillige organisasjoner, med en verdiskaping på over 15 milliarder i 2010.

Antall årsverk
Samlet antall årsverk i 2010 er bortimot 195300. Antall lønnet årsverk er på vel 80100, mens antall ulønnet årsverk er i underkant av 115 100. Til sammenligning var tallene for 2009 på 194700, 79800 lønnede mot 114900 ulønnede årsverk.

For mer informasjon se nettsidene til Statistisk sentralbyrå: www.ssb.no/orgsat

 

Til toppen