Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Satsene for tilskudd til utleieboliger økes fra nyttår

Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppdaterer satsene for tilskudd til utleieboliger fra nyttår I forbindelse med kommunereformen. Den nye inndelingen sørger for at ingen kommuner kommer dårligere ut når de slår seg sammen.

Hva er tilskudd til utleieboliger?

Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Regjeringen har et uttalt mål om å sørge for gode støtteordninger for de som trenger dem mest.  Husbanken forvalter ordningen. Tilskuddsbeløpet beregnes som en fast sats per kvadratmeter bolig, med et tak på 80 kvadratmeter.

Hva er nytt?

Kommunene er inndelt i seks kostnadsgrupper, som oppdateres i tråd med nye kommunegrenser fra 1. januar 2020. Ingen kommuner taper på å slå seg sammen.

Nye kommuner havner automatisk i den øverste av de tidligere kommunenes kategori. Det innebærer for eksempel at dagens Svelvik og Nedre Eiker flytter opp i kommunegruppe 3 når de blir til nye Drammen i 2020. Tilsvarende flytter dagens Hurum og Røyken opp når de slår seg sammen med Asker kommune.

For kommuner som ikke endrer grenser, er det ingen endringer.

Prisjusterer satsene

Samtidig prisjusterer departementet satsene med 3,2 prosent for alle kommuner. Økningen skal kompensere for økte byggekostnader og boligpriser, og bidra til å nå målet om flere utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Oversikt over de 6 kommunegruppene og satser fra 1. januar 2020

 

Kommunegrupper (nye kommuner uthevet)

Nye satser

 

 

Tilskudd per kvm

Maks tilskudd

1

Oslo

18 800

1 504 000

2

Bærum

15 300

1 224 000

3

Asker, Bergen, Drammen, Frogn, Lørenskog, Nesodden, Rælingen, Lillestrøm, Nordre Follo, Tromsø, Trondheim, Ullensaker, Ås

11 600

928 000

4

Bodø, Gjerdrum, Lier, Lillehammer, Malvik, Moss, Nittedal, Sandnes, Sogndal, Sola, Stavanger, Sunnfjord, Tønsberg, Vestby

10 200

816 000

5

Alta, Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Eidsvoll, Enebakk, Fredrikstad, Færder, Gjesdal, Gjøvik, Hamar, Hammerfest, Hole, Holmestrand, Horten, Hvaler, Hå, Indre Østfold, Kinn, Klepp, Kongsberg, Kristiansand, Melhus, Molde, Nannestad, Nes (Akershus), Randaberg, Ringerike, Råde, Sandefjord, Skaun, Stjørdal, Stryn, Time, Øvre Eiker, Øygarden, Ålesund

8 500

680 000

6

Øvrige kommuner

7 600

608 000

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen