Satser på jenter i nye tusenårsmål

Av Ragnhild Sjoner Syrstad, EU-delegasjonen

Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet bekreftet nylig overfor både Europakommisjonen og Unesco at Norge støtter FNs tusenårsmål for utdanning også etter 2015.

– Utdannede mennesker skaper en god sirkel, sa Statssektretær Bjørn Haugstad under konferansen “Education in the Post-2015 Development Agenda”. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen.

Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet bekreftet nylig overfor både Europakommisjonen og Unesco at Norge støtter FNs tusenårsmål for utdanning også etter 2015. 

Konferansen “Education in the Post-2015 Development Agenda” fant sted på Norway House 5. februar. Innledere fra Kunnskapsdepartementet, Europakommisjonen og Unesco tok for seg utformingen av utdanning i neste periode av FNs utviklingsmål.

Vil ikke kaste bort ressurser
– Utdannede mennesker skaper en god sirkel. Andre sektorer som trenger utvikling vil oppleve synergier ved økt kunnskap i et samfunn. Mangel på god utdanning handler først og fremst om individets rettigheter, men er også ineffektivt, man kaster rett og slett bort ressurser ved å underutvikle menneskelig talent, sa statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet i sitt innlegg.

– Flere jenter i utdanning bidrar til økonomisk og sosial utvikling, forebygger tidlig ekteskap og graviditet, noe som igjen reduserer barnedødeligheten. Jenters utdanning fortsetter derfor å være en sterk prioritet for Norge.

150 gjester fra EU-landenes representasjoner og andre lands delegasjoner i Brussel, EU-institusjonene, samt representanter fra ulike utdannings- og utviklingsorganisasjoner var til stede for å høre EUs kommissær for utdanning, Androulla Vassiliou, statssekretær Haugstad og UNESCOs assisterende generaldirektør for utdanning, Qian Tang, innlede på konferansen.

Samarbeider med Unesco og EU
EU og Unesco har i løpet av de siste årene inngått et tettere og mer formalisert samarbeid. Norge ble spurt om å være vertskap for konferansen hvor Unesco presenterte den nye årsrapporten om Utdanning for alle-målene, fordi Norge blir ansett som en konstruktiv partner av både EU og Unesco.

Utdanning for alle (EFA) er en global forpliktelse i regi av Unesco som skal sikre grunnleggende utdanning for alle barn, unge og voksne. De seks målene i Utdanning for alle, som er undertegnet av 164 land, skulle oppnås innen 2015. Landenes myndigheter, sivile organisasjoner for utvikling og privat sektor har jobbet for å nå målene. Unesco fastslår at man beveger seg i riktig retning, men at man har et langt stykke igjen før målene er nådd.

Kvalitetsutdanning for alle
Utdanning for alle-rapporten viser til at utdanning kan bidra til større demokratiforståelse, høyere lønninger, økonomisk vekst og redusert lønnsgap mellom kvinner og menn.  Unesco og Europakommisjonen la vekt på viktigheten av god kvalitet på utdanning på alle nivå som del av Utdanning for alle-målene i neste periode, som varer fra 2015 til 2030.

Høy kvalitet skal oppnås ved å ha styrket oppmerksomhet rundt rekruttering og utdanning av lærere.  Kjønnsfordeling i utdanning, for eksempel gjennom tilrettelegging for jenters skolegang, skal også spille en større rolle i neste periode med utviklingsmål.

EU arbeider med å sikre utdanning for alle, her representert kommisær Androulla Vassiliou på UNESCO-konferansen PÅ Norway House onsdag 5. februar. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen.
EU arbeider med å sikre utdanning for alle, her representert ved kommisær Androulla Vassiliou på Unesco-konferansen på Norway House onsdag 5. februar. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen.

Følger opp uoppnådde mål
Kommissær Vassiliou fremhevet at Europakommisjonen følger opp de uoppnådde tusenårsmålene. Dette gjøres ved å utvide dagens rammeverk med kvantitative mål til også å inkludere kvalitet og fordeling.

– Medlemslandene i EU, sammen med våre internasjonale partnere, spiller en viktig rolle i utviklingen av tusenårsmålene. Ikke bare ved å sikre grunnleggende utdanning for alle, men også i å forbedre fordelingen og kvaliteten av utdanning. Dette gjør vi med helhetlig tilnærming fra barneskole og opp til høyere utdanning, sa Vassiliou.

Haugstads Brussel-besøk
I tillegg til å delta på konferansen på Norway House hadde statssekretær Haugstad også møter med høytstående representanter fra Europakommisjonens generaldirektorater for forskning og innovasjon og for utdanning og kultur. Haugstad hadde også møter med Det europeiske forskningsrådet og Efta-sekretariatet i Brussel.


Mer informasjon:
Les mer om FNs tusenårsmål i Utdanning for alle-rapporten
Norge skal lede arbeidet med å finansiere FNs nye utviklingsmål
Les om Norges samarbeid med EU om forskning
Les om Norges samarbeid med EU om utdanning

Til toppen