Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Satser på Værnes og Ørland

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til investeringer på Ørland og Værnes. På Værnes skal det bygges ny tank til flydrivstoff, og på Ørland skal det gjennomføres ytterligere støytiltak både på og utenfor basen og anskaffes tolv hangarer til F-35.

Drivstofftank
Kostnadsrammen for drivstofftanken er 309 millioner kroner, medregnet merverdiavgift og usikkerhetsavsetning. Styringsrammen for prosjektet er 284 millioner kroner.

Forsvaret har behov for å lagre flydrivstoff i den nasjonale beredskapen og til støtte for allierte forsterkinger. Drivstoff kan ikke lagres over lang tid, og må destrueres hvis det går ut over lagringstiden. Den planlagte løsningen er derfor å inngå et samarbeid men noen som kan levere drivstoff til den sivile virksomheten på Værnes, slik at det planlagte tankanlegget også kan benyttes i den daglige sivile driften på Værnes.

Støyreduserende tiltak
Kostnadsrammen for de støyreduserende tiltakene er 1 538 millioner kroner. Styringsrammen for prosjektene er 1 293 millioner kroner.

Utbyggingen av Ørland flystasjon som hovedbase for F-35-flyene innebærer nesten en dobling i flyaktiviteten. I tillegg gir F-35 mer støy enn F-16. Det er derfor nødvendig å gjennomføre støyreduserende tiltak både på Forsvarets egen bygningsmasse og på sivil eiendom i støysonen utenfor basen.

Hangarer
Kostnadsrammen for byggingen av tolv hangarer på Ørland er 2 266 millioner kroner inkludert innredning, IKT-utstyr og merverdiavgift og usikkerhetsavsetning. Styringsrammen for prosjektet er 2 044 millioner kroner.

Hangarprosjektet innebærer bygging av tolv hangarer, hver med plass til to F-35. De skal ha en robust konstruksjon som gir tilstrekkelig vern mot ytre påvirkning.