Satsing på Intercity i Østfold

Innlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. På trykk i Sarpsborg Arbeiderblad 2. november 2016.

Akkurat nå er de fleste togreisende i Østfold mest opptatt av å få slutt på streiken. Det er jeg også. Men samtidig som vi jobber med de kortsiktige utfordringene, er det også viktig å legge grunnlaget for et bedre jernbanetilbud i fremtiden. Vi må også tenke langsiktig.

Denne regjeringen har et høyt ambisjonsnivå for jernbanen. Togene skal gå raskere og oftere. Derfor investerer vi milliarder av kroner i skinner og stasjoner. Og vi planlegger for enda mer. Etter regjeringsskiftet i 2013 har vi økt bevilgningene til planlegging av Intercity, og neste år vil vi bruke hele 1 349 millioner kroner til formålet. Vi foreslår om lag 250 millioner mer til planlegging på jernbanen i 2017 enn i 2016. En stor del av disse pengene skal brukes på prosjekter i Østfold.  Også innen jernbanevedlikehold og investeringer ser vi rekordvekst. Resultatet er at forfallet på jernbanen er redusert og ikke vokser lenger, etter tiår hvor politikere har nedprioritert vedlikehold. Jernbanen blir bedre.

Jeg leser i flere aviser at det angivelig blir «full brems» i Jernbaneverkets planlegging av Intercity. Det stemmer ikke. For Østfolds del er der foreløpig satt av midler til planleggingsarbeid i 2017 for Sandbukta-Moss-Såstad, Haug-Seut og Seut-Sarpsborg. Videre planlegging for prosjekter med senere oppstart enn disse, vil vi komme tilbake til i forbindelse med ny nasjonal transportplan som legges frem neste år.  Den endelige tildelingen av planmidler vil skje i dialog med Jernbaneverket/Bane Nor etter at budsjettet er vedtatt.

Det er også viktig å minne om vi på Follobanen holder på med en av de største jernbaneinvesteringene i nyere tid. Tunellboremaskinene graver seg nå frem, etter hvert både sørover og nordover, i det som skal bli den nye Follobanen. Dette vil gi et bedre tilbud til pendlere mellom Oslo og Østfold.

Tidligere kostnadsanslag for planlegging av Intercity-utbyggingen har imidlertid vist seg å være for lave. Anslagene har økt vesentlig flere steder. Regjeringen har fulgt opp dette og økt bevilgningene. Samtidig må vi sikre at vi holder kostnadsveksten nede. Dette er et arbeid vi må gjøre sammen med Jernbaneverket. Vi må sikre nye planleggingsmidler også i kommende år, og vi må samtidig sikre at pengene brukes mest mulig effektivt. Den oppgaven tar jeg.

Til toppen