Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Satsing på kommunalt barnevern 2014

I statsbudsjettet for 2014 er 85 millioner kroner øremerket en ytterligere styrking av det kommunale barnevernet. Hoveddelen av beløpet skal gå til nye stillinger. I tillegg skal det kommunale barnevernet styrkes gjennom kompetanse- og samhandlingstiltak.

I statsbudsjettet for 2014 er 85 millioner kroner øremerket en ytterligere styrking av det kommunale barnevernet. Hoveddelen av beløpet skal gå til nye stillinger. I tillegg skal det kommunale barnevernet styrkes gjennom kompetanse- og samhandlingstiltak.

De 741 stillingene fra 2011, 2012 og 2013 videreføres. I tillegg øremerkes 150 nye stillinger. Det er også avsatt 10 millioner kroner til ettårige kompetanse- og samhandlingstiltak for kommunene. 

Målsettingen med satsingen er å styrke barneverntjenester i de mest utsatte kommunene.

Hvordan søke?
Barneverntjenestene søker om midler til stillinger og andre tiltak ved å bruke søknadsskjema utarbeidet av departementet. Ved interkommunale samarbeid, jf kommuneloven § 28 a, skal vertskommunen søke på vegne av kommunene som inngår i samarbeidet.

Viktige datoer

Dato

Oppgave

18. februar 2014

Søknadsfrist for kommunene til fylkesmannen om stillinger

25. mars 2014

Tildeling av midler til stillinger fra fylkesmannen til kommunene

11. april 2014

Søknadsfrist for kommunene til fylkesmannen om kompetanse- og samhandlingstiltak

Se for øvrig Rundskriv Q-31/2014 Retningslinjer for satsing kommunalt barnevern 2014

Se søknadsskjema

 

 

 

 

 

Til toppen