Sau eller ulv? Ja takk, begge deler!

Kan hunder fra Slovakia være med på å dempe konflikten mellom sauer og rovdyr i Norge? Med støtte gjennom EØS-midlene pågår et forsøksprosjekt i Rondane.

Hundene har bodd sammen med sauene i fjøset i vinter. Foto: Carpathian Wildlife Society

Bjørn og ulv gjør hvert år skade på husdyr her i landet, spesielt sau. Ulv og bjørn er både beundret og fryktet både i Norge og i resten av Europa. Konflikten mellom bønder og rovdyr har ført til at de er utrydningstruet.

Må det være sånn, har mange spurt seg. Kan vi la de store rovdyrene leve i utvalgte områder uten at saueflokkene lider for store tap? Med EØS-midler i ryggen tester et samarbeidsprosjektet mellom Norge og Slovakia ut praktiske løsninger.

– Uansett om motstanden til rovdyrenes eksistens er rasjonelle eller irrasjonelle, har alle en plikt til å søke løsninger som kan hjelpe alle parter i konflikten, sier koordinatoren for prosjektet.

     Les mer: Om prosjektet

Studenter tok initiativ

Det hele startet med slovakiske studenter ved Høgskolen i Hedmark på Evenstad sammen med norske venner og veiledere opprettet kontakt mellom Carpathian Wildlife Society i Slovakia og Naturvernforbundet i Hedmark.

De har hver for seg sett på arbeidet med utfordringene sauehold og rovdyr skaper. Gjennom prosjektet har de sammen delt kunnskap og erfaringer med mål om å finne frem til praktiske løsninger.

Tradisjonen med gjeterhunder døde ut i Europa etter andre verdenskrig. Nå vekkes metoden til live igjen. Foto: Carpathian Wildlife Society

En av løsningene som testes ut, er altså å plassere vakthunder i saueflokken. Historisk er dette en velbrukt metode og er faktisk bakgrunnen for at store gjeterhunder, som slovakisk cuvac og kaukasisk gjeterhund, ble avlet fram. Tradisjonen døde imidlertid ut etter andre verdenskrig.

Det er gjentatte ganger bevist at store hunder forhindrer angrep fra rovdyr. Hundene må være spesielt avlet opp og være pålitelige, beskyttende og knyttet til flokken.

Bor i fjøset

Flere hunderaser er prøvd ut. Blant annet ble tre slovakiske cuvac-valper sendt til en gård i Rondane nasjonalpark i fjor høst. Hundene har bodd i fjøset sammen sauene gjennom vinteren og følger dem på beite nå i sommer.

I alt skal fem gårder på til sammen over 3000 hektar teste ut denne metoden for å beskytte saueflokkene. Prosjektet er finansiert med i underkant av 600.000 kroner gjennom EØS-midlene og pågår til september i år.

Til toppen