Saueskabb på importert alpakka

Det er funnet saueskabb på en importert alpakka i Sør-Trøndelag.

Mattilsynet har pålagt besetningen med det smittede dyret restriksjoner. Sporing er igangsatt for å undersøke om andre dyr eller besetninger kan være smittet.

Siste påvisning av saueskabb i Norge var i 1894.

Til toppen