Når verden snurrer, så snurrer vi med

Telemarksforskning har på oppdrag fra Danse- og Teatersentrum foretatt en gjennomgang av UDs reisestøtteordning for scenekunstfeltet. Konklusjonen er at støtterodningen fungerer godt og er etter intensjonen vellykket.

Telemarksforskning har på oppdrag fra Danse- og Teatersentrum foretatt en gjennomgang av UDs reisestøtteordning for scenekunstfeltet.  Konklusjonen er at støtterodningen fungerer godt og er etter intensjonen vellykket. 

Jo Strømgren Kompani – fra forestillingen ”A Dance Tribute to the Art of Football”. Foto: Knut BryOrdningen har bidratt til en rivende utvikling, ikke minst med tanke på økt internasjonal virksomhet. De fleste av kunstnerne er svært positive til aktiviteten å gjestespille i utlandet, og ordningen har stor legitimitet i det norske scenekunstmiljøet.  I tillegg er internasjonale arrangører positive til ordningen, som de mener er et viktig ledd i posisjoneringen av Norge som en attraktiv partner.

Les mer på: 

Danse- og teatersentrum
Telemarksforsking

 

 

 

Til toppen