Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sein men god kornhaust

Den norske kornhausten starta meir enn ein månad seinare enn vanleg, men dei siste vekene har kornet kome strøymande på til kornmottaka rundt om i landet. Den samla produksjonen ser ut til å bli større enn gjennomsnittet for dei siste åra, men det er mykje kveite som ikkje held krava til matkvalitet.

Først godt ut i oktober ser det meste av kornet ut til å ha kome i hus. Med ein så kald sommar trong åkrane lang tid på å modne, og mykje regn i haust gjorde at mange bønder måtte vente med treskinga. Sidan finvêret omsider kom midt i september, har det vore full aktivitet på jordene, og nokre stader kø for å levere kornet. Dei store avlingane, og at alt kom samstundes, har vore ei utfordring for kornmottaka, som mange stader har måtte finne andre lagerløysingar når siloane har vorte fulle. Trass i mykje korn, er det utfordringar med kvaliteten på årets kveite.

Mindre matkveite enn i fjor

Kveiteproduksjonen er venta å passere 430 000 tonn, og av dette er 35 prosent, eller 152 000 tonn, av matkvalitet. Delen matkveite er likevel lågare i år enn i fjor. Dette heng saman med den høge produktiviteten per dekar, som gjer det vanskeleg å få høgt proteinnivå i kornet.

Skurtresker.
Sidan finvêret omsider kom midt i september, har det vore full aktivitet på jordene, og nokre stader kø for å levere kornet. Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen