Seks millioner kroner mer til kor

Regjeringen foreslår en styrking av korfeltet i budsjettet for 2014. Det foreslås en særskilt satsing på Det Norske Solistkor og Kor Vest for å løfte fram det beste i korfeltet.

- Kor utgjør en viktig del av grunnmuren i norsk kulturliv. Ved å styrke de fremste på dette feltet, stimulerer vi til vekst nedenfra, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Denne satsingen vil sikre en langt større forutsigbarhet og kontinuitet i driften av begge korene. Tilskuddet til Det Norske Solistkor styrkes med 1,9 millioner kroner til 6,5 millioner kroner, mens tilskuddet til Kor Vest styrkes med 0,6 millioner kroner til tre millioner kroner.

Avsetningen til Aktivitetsmidler til kor under Norges Korforbund styrkes med to millioner kroner, som med dette vil utgjøre om lag 4,3 millioner kroner. Dette innebærer en betydelig styrking av hele korfeltet. Aktivitetsmidlene skal stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Videre foreslås et prosjekttilskudd på 1,5 millioner kroner til Krafttak for sang. Krafttak for sang er et samarbeid mellom 18 nasjonale musikkaktører som ønsker en storsatsing på sang. Det skal samarbeides med kommuner som ønsker å bli en ”syngende kommune”.  Aktuelle arenaer for sang er blant annet barnehager, skoler, arbeidsplasser og helse- og omsorgsinstitusjoner. Det er et mål at frivillige organisasjoner, profesjonelle institusjoner og myndigheter bidrar i et samspill.

Til toppen