Seminar: Radikal tro eller fanatisme – finnes det grenser for religionsutøvelse i et livssynsåpent samfunn?

Hvor går grensen mellom overbevisning og fanatisme, mellom retten til fri religionsutøvelse og andre demokratiske rettigheter? Hva kan film bety for den offentlige samtalen om religion og livssyn i Norge? Bli med på diskusjonen under Tromsø Internasjonale Filmfestival.

På Tromsø Internasjonale Filmfestival vises filmene DISIPPELEN og WORDS WITH GODS.

DISIPPELEN utforsker hva som kan skje hvis de mest utfordrende av de bibelske tekstene blir tatt bokstavelig. WORDS WITH GODS er en filmantologi som presenterer problemstillinger, verdier og dilemmaer fra ni ulike religioner og livssyn.

Med utgangspunkt i disse filmene møtes blant andre Mohamed Abdi, Sturla Stålsett, Gyrid Gunnes og Marianne A. Olsen til en spennende samtale den 20. januar på Kulturhuset i Tromsø. Samtalen ledes av Alf van der Hagen. Mohamed Abdi er adjunkt og aktiv skribent, Sturla Stålsett er professor ved Det teologiske menighetsfakultet, Gyrid Gunnes er prest og kunstner, og Marianne A. Olsen er konservator ved museet Perspektivet i Tromsø og ansvarlig for utstilling om det religiøse hverdagsmennesket. 

Seminaret er også et innspill til regjeringens arbeid med en stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk.   

Under seminaret vil det vises utdrag fra filmene. Det blir også anledning til å se filmene i tilknytning til seminaret.

Les mer om arrangementet her: http://tiff.no/program#taxonomy-term-491 

Arrangører:

Tromsø Internasjonale Filmfestival
Tromsø kirkeakademi
Kulturdepartementet
Høgskulen i Volda

 

Til toppen