Seminar om biologisk mangfold

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) inviterer til seminar om biologisk mangfold for mat og landbruk onsdag 11. januar.

Tid: Ondag 11. januar, kl 08.45-15.30
Sted: Vitenparken, 
Campus Ås, Frederik A. Dahls vei 8, Ås

Seminaret åpner med en statusrapport over landbrukets biologiske mangfold i Norge, Norden og Europa og de felles utfordringene vår region står overfor. Andre sesjon tar for seg landbrukets småkryp og mikroorganismer før Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet avslutter seminaret med å skissere hvordan de ser for seg veien videre.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) inviterer til seminar om biologisk mangfold for mat og landbruk Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen