Vis hele kalenderen

22.01.2016

 • Seminar om fremtidens velferdssamfunn

  Siv Jensen| Finansdepartementet

  Adresse: Akersgata 59, 0032 Oslo

  Sted: Auditoriet i R5

  Program:

  07.45 Frokost
  08.15 Åpning ved finansminister Siv Jensen
  08.25 Hovedinnledere: Kristin Clemet (Civita) og Marte Gerhardsen (Agenda)
  09.15 Kommentarer ved Anne-Kari Bratten (Spekter), Martin Sandbu (Financial Times) og Kjetil Storesletten (Universitetet i Oslo)
  10.00 Paneldebatt og spørsmål fra salen
  10.40 Oppsummering ved finansministeren
  10.45 Slutt 

  I tiårene framover vil en aldrende befolkning gi økte utgifter til pensjoner og omsorg. Samtidig kan flere flyktninger belaste statsfinansene hvis de ikke blir godt integrert i arbeidsmarkedet.  Offentlige tjenester er arbeidsintensive, som ofte har lav produktivitetsvekst. Dermed blir de relativt sett dyrere over tid.

  Utfordringen forsterkes av at offentlige tjenesteproduksjon i liten grad blir utsatt for reell konkurranse og av den grunn kan bli lite effektiv, mens et i utgangspunktet høyt norsk skattenivå i forhold til andre land gjør det vanskelig å basere finanseringen av velferdsordningene på økte skatter.

  Seminaret vil drøfte disse utfordringene og mulige løsninger. Vil det tvinge seg fram endringer i arbeidsdelingen mellom offentlig og privat sektor? Hvilken rolle kan økt arbeidstilbud spille, og kan velferdsordningene i større grad stimulere arbeids­innsatsen? Hvordan kan vi få en mer effektiv offentlig sektor, og hva kan det bety? Bør det offentlige prioritere sine oppgaver bedre og overlate mer til markedet og den enkelte?

  I 2017 skal Regjeringen legge frem perspektivmeldingen. Som en del av arbeidet skal Finansdepartementet arrangere fire seminarer for å belyse viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene. Dette er det første seminaret.

  Kontakt: Kommunikasjonsenheten tlf. nr. 22 24 44 11

  Seminaret vil bli strømmet her

  Emneknagg: #perspektivmelding

Til toppen