Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Invitasjon til pressen:

Diskuterer FNs miljørapport GEO-6

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, som er valgt til president i FNs miljøforsamling for to år, møter representanter fra sivilsamfunn, næringsliv og akademia for å diskutere hvordan vi kan jobbe videre med anbefalingene fra FNs miljørapport GEO-6 fram mot FNs miljøforsamling i 2021.

Arrangementet finner sted torsdag 22. august fra kl 09.00-10.30 hos Norad, Bygdøy Allé 2, Oslo.

Diskusjonen vil gi viktige innspill i arbeidet med å forberede FNs miljøforsamling i 2021. I paneldebatten deltar:

Ola Elvestuen, Minister of Climate and Environment
Dr. Paul Ekins, Bartlett School of Environment, Energy and Resources,UCL
Thina Saltvedt, Chief Analyst, Nordea
Ingrid Lomelde, Miljøpolitisk leder, WWF
Prof. Sidsel Roalkvam, Direktør ved Senter for Utvikling og Miljø, UiO
Prof. Caroline Ditlev-Simonsen, forsker på samfunnsansvar, BI

Om GEO-6

Global Environmental Outlook er UN Environments flaggskiprapport. Årets rapport er den sjette i rekken, og har derfor fått forkortelsen GEO-6. Rapporten ble overlevert til klima- og miljøminister Ola Elvestuen under FNs miljøforsamling i mars i år. Elvestuen er valgt til president i FNs miljøforsamling for to år.

Årets rapport tar for seg temaet Healthy Planet, Healthy People. Professor Paul Ekins som har ledet arbeidet med rapporten vil  presenterer hovedfunnene fra rapporten på seminaret i Norad. Rapporten retter søkelyset på utfordringer knyttet til klima, biologisk mangfold, hav, ressursbruk og effekter globalt.

GEO-6 er den mest omfattende miljørapporten siden 2012. Den avdekker at klodens miljøtilstand stadig forverres, i et tempo som bare øker, og med konsekvenser som blir stadig mer alvorlige. Den fastslår også at et velfungerende miljø er både en forutsetning og et grunnlag for økonomisk utvikling, menneskers helse, og for muligheten til å leve gode liv. Rapporten konkluderer med at det snart kan være for sent å handle. Hovedfaktorene bak ødeleggelsen av klodens miljø er produksjon som ikke er bærekraftig, et høyt og stadig økende forbruk, stor befolkningsvekst, og sosiale og økonomiske ulikheter. Miljøet ødelegges stadig raskere, og konsekvensene er størst for de fattigste.     

Rapporten anskueliggjør at vi står langt fra å oppnå FNs bærekraftsmål før 2030 og andre miljømålsettinger som verden er blitt enige om, og at vi heller ikke er på vei mot å oppnå langsiktig bærekraft før 2050. Rask handling og styrket internasjonalt samarbeid er nå tvingende nødvendig, hvis vi skal klare å reversere de negative trendene og styrke miljøet. 

KONTAKT: Jo Randen, kommunikasjonssjef i klima- og miljødepartementet. Telefon: 91169463  Epost: [email protected]

 

 

Til toppen