Presseinvitasjon:

Kommunalministeren åpner seminar for kommuner som har vedtatt sammenslåing

31.oktober - 1.november 2016 samles kommuner med gjensidig vedtak om sammenslåing til oppstartsseminar på Gardermoen. Til sammen 61 kommuner blir representert på samlingen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpner seminaret.

Tid: Mandag 31.oktober, kl. 10.00
Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé 2, Gardermoen

Oppstartsseminaret tar opp ulike tema rundt en sammenslåingsprosess, som formelle rammer, medvirkning, prosjektering og organisering.

Samlingen er den første i en lengre seminarrekke høsten 2016 og våren 2017. Seminarene er del av avtalen mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, Unio Kommune, YS Kommune, LO Kommune og Akademikerne kommune, som gir tilbud om utviklingsarbeid for kommuner som skal slå seg sammen.

 

Pressekontakt: Politisk rådgiver Rikke Høistad Sjøberg, tlf. 901 01 451

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

Til toppen