Informasjonsseminar om eksportkontroll 2022

Oppdatert 21. januar

Utenriksdepartementet inviterer bedrifter og næringsorganisasjoner til det årlige informasjonsseminaret om eksportkontrollen i Norge. Hør fra Utenriksdepartementets eksportkontrollmyndighet om nyheter og informasjon om eksportkontroll som er viktig for din bedrift. Nytt av i år er at seminaret strømmes digitalt, og at Nammo AS vil dele erfaringer fra sitt arbeid med eksportkontroll.

Tid: Torsdag 27. januar 2022 kl. 10:00 – 13:00
Sted:  Digitalt
Påmeldingsfrist: Tirsdag 25. januar 12:00.

Oppdatering: Det vil ikke være mulig med fysisk deltakelse på grunn av smittesituasjonen. Seminaret vil bli strømmet i sin helhet digitalt.

Informasjonsseminaret er rettet mot bedrifter, speditører og næringsorganisasjoner som berøres av eksportkontroll. Det vil bli avholdt et eget informasjonsmøte for deltakere fra sivilsamfunnet 14. februar 2022. Mer informasjon kommer.

Program

10:00 – 10:05

Velkommen

Christoffer Aas-Pedersen, seniorrådgiver i Utenriksdepartementet

10:05-10:15

Innledning

Eivind Vad Petersson, statssekretær i Utenriksdepartementet

10:15 – 10:25

Eksportkontroll i dagens sikkerhetspolitiske kontekst – hva må du vite og hva forventer vi av din bedrift?

Juliana Baffoe, 
avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet

10:25 - 10:40

Etterspurte teknologier i Norge

Politiets sikkerhetstjeneste

 

10:40 – 10:50

Foreslåtte endringer i eksportkontrollforskriften: styrket kontroll av kunnskapsoverføring

 

Bodil Bakken, seniorrådgiver i Utenriksdepartementet

10:50 – 11:10

Svar på innsendte spørsmål via mobil

 

Utenriksdepartementet

11:10 - 11:40

Praktisk informasjon. Hva forventer vi av din bedrift? Hva kan dere forvente av oss?

Ole Morten Parelius,
seniorrådgiver og lisensieringskoordinator i Utenriksdepartementet

11:40 – 11:50

"Fang-alt" i eksportkontroll-forskriften – korleis forstå § 7

Ingrid Handeland,
jurist og rådgiver i Utenriksdepartementet

11:50 – 12:15

"Kjenn teknologien din: Etterlev eksportkontroll-regelverket"

 

Lonnie Myklebust,
Director of Trade Compliance 
Nammo AS

12:15 – 12:50

Svar på innsendte spørsmål via mobil

 

Utenriksdepartementet

12:50 – 13:00

Oppsummering og avslutning

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Meld din interesse for å delta på seminaret på nettsiden for Påmelding til informasjonsseminar om eksportkontroll 2022.