Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ønsker informasjon om innbyggernes syn på grensejustering mellom Oppdal og Rennebu

Kommunal- og monderniseringsdepartementet vil ha mer informasjon om innbyggernes syn på grensejustering mellom Rennebu og Oppdal. Departementet sender derfor saken om grensejustering tilbake til Fylkesmannen i Trøndelag.

Innbyggere sør i Rennebu fremmet 26. januar 2017 et initiativ om grensejustering mellom Rennebu og Oppdal. Sammen med søknaden fulgte underskrifter fra 203 innbyggere i området. I søknaden viser de til at kretsene både gjennom geografiske, historiske, sosiale, kulturelle og praktiske forhold har tilknytning til Oppdal kommune.

– Jeg forstår at folk ønsker raske avklaringer i slike saker, men det er utfordrende når det sås tvil om innbyggernes synspunkt ble samlet inn på en god måte. Jeg mener derfor at vi må få bedre informasjon om hvilke synspunkt innbyggerne i området har til dette spørsmålet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Det vil derfor ikke la seg gjøre å få på plass et endelig vedtak i denne saken i løpet av 2018. Departementet ber fylkesmannen skaffe den nødvendige informasjonen innen 1. juli 2019, slik at departementet kan sluttbehandle saken i løpet av 2019. Da kan en eventuell grensejustering iverksettes fra 1. januar 2021.

Departementet har hatt møter med kommunene og representanter for innbyggerne i denne saken.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen