Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor skal fortsette forskningsinnsatsen

På senterets avslutningskonferanse 8. november 2017 ble det klart at senteret skal forske videre i perioden 2018–2020. Kulturminister Linda Hofstad Helleland åpnet konferansen og understreket at senteret har bidratt med ny kunnskap som gjør at vi kan forstå frivilligheten bedre.

Kulturministeren på talerstolen.
Kulturministeren på avslutningskonferansen. Foto: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Rapporten "Norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter" 

– Senteret har gjort funn som er av betydning både for frivillig sektor, for forvaltningen og for samfunnet som helhet. Denne kunnskapen kommer vi til å legge stor vekt på i arbeidet med den nye stortingsmeldingen om den statlige frivillighetspolitikken, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland under avslutningskonferansen.

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsforskning og Uni Research Rokkansenteret, som siden oppstarten i 2008 har hatt som formål å drive faglig uavhengig og samfunnsrelevant forskning på frivillig engasjement og frivillige organisasjoner i Norge.

I løpet av de ti årene senteret har eksistert, har det blitt gjennomført over 50 forskningsprosjekter, som til sammen har resultert i mer enn 50 rapporter, i tillegg til en rekke artikler og bøker. Senteret har blant annet produsert viktig kunnskap om nivået og omfanget av frivillig innsats i befolkningen, undersøkt hvordan det norske organisasjonslandskapet ser ut, og sett nærmere på nyere former for samfunnsengasjement. I tillegg har de rettet fokus mot konsekvensene av frivillig organisering – både for enkeltpersoner, lokalsamfunn og for samfunnet som helhet. 

Rapportene er tilgjengelige på www.sivilsamfunn.no

Til toppen