Senterpartiet rygger inn i fremtiden

Senterpartiets argumenter blir ikke riktigere av å bli gjentatt. Norge vedtar sine egne kabler og konsesjoner, skriver olje- og energiminister Tina Bru om EUs fjerde energimarkedspakke i et innlegg publisert hos Nationen 4. februar 2021.

I en kronikk i Nationen 28. januar hevder Sps Ole André Myhrvold at jeg "tilslører realiteter" om EUs fjerde energimarkedspakke og det norske strømmarkedet. Bildet Myhrvold gir av saken stemmer dårlig overens med realitetene han er så opptatt av.

Mye av kritikken kjenner vi godt igjen. Men argumentene blir ikke riktigere av å bli gjentatt.

Det vil fortsatt være Stortinget og regjeringen som bestemmer over norsk energipolitikk. Det er heller ikke opp til Acer (byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndighetene) å vedta fremtidig EU-lovgivning om kraftmarkedet.

Norge deltar i EUs arbeid for å skape mer velfungerende energimarkeder fordi det tjener våre interesser, ikke for at vi skal gi fra oss suverenitet over kraftressursene våre. Alle konsesjoner til produksjonsanlegg, strømnett og utenlandskabler gis av norske energimyndigheter, ikke EU eller Acer.

Myhrvold mener handel med strøm over landegrensene er en trussel. Han unnlater å nevne at Norge har handlet kraft med nabolandene våre i mange tiår, og at dette har vært til stor nytte for både norske produsenter og strømforbrukere.

Det vil fortsatt være Stortinget og regjeringen som bestemmer over norsk energipolitikk. Det er heller ikke opp til Acer (byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndighetene) å vedta fremtidig EU-lovgivning om kraftmarkedet.

Norge deltar i EUs arbeid for å skape mer velfungerende energimarkeder fordi det tjener våre interesser, ikke for at vi skal gi fra oss suverenitet over kraftressursene våre. Alle konsesjoner til produksjonsanlegg, strømnett og utenlandskabler gis av norske energimyndigheter, ikke EU eller Acer.

Myhrvold mener handel med strøm over landegrensene er en trussel. Han unnlater å nevne at Norge har handlet kraft med nabolandene våre i mange tiår, og at dette har vært til stor nytte for både norske produsenter og strømforbrukere.

Det vil fortsatt være Stortinget og regjeringen som bestemmer over norsk energipolitikk. Det er heller ikke opp til Acer (byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndighetene) å vedta fremtidig EU-lovgivning om kraftmarkedet.

Norge deltar i EUs arbeid for å skape mer velfungerende energimarkeder fordi det tjener våre interesser, ikke for at vi skal gi fra oss suverenitet over kraftressursene våre. Alle konsesjoner til produksjonsanlegg, strømnett og utenlandskabler gis av norske energimyndigheter, ikke EU eller Acer.

Myhrvold mener handel med strøm over landegrensene er en trussel. Han unnlater å nevne at Norge har handlet kraft med nabolandene våre i mange tiår, og at dette har vært til stor nytte for både norske produsenter og strømforbrukere.