Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Senterpartiets evige fornektelse

Strukturdelen av politireformen ble ferdigstilt 1.april 2018 i Møre og Romsdal. Altså for snaue ni måneder siden. Den viktigste delen av politireformen, nemlig kvalitetsdelen av reformen, strekker seg til 2020. Det stopper likevel ikke Senterpartiet og Geir Inge Lien fra å erklære «politikrise» i fylket.

Ikke bare er det misvisende og lite konstruktivt, men det er også en mistillitserklæring mot de 75 ekstra politifolkene som har kommet til Møre og Romsdal etter at Senterpartiet forlot regjeringskontorene i 2013. I følge Lien og Senterpartiet utgjør ikke disse nye politifolkene en eneste forskjell. Det er jeg grunnleggende uenig i.

Vi har et politi som arbeider godt, nyter stor tillit og har mer ressurser enn noen gang. Reformen vil gjøre politiet enda bedre - det eneste som kan innvendes mot nærpolitireformen er at den burde ha blitt gjennomført tidligere.

Politireformen er en kvalitetsreform, som er et svar på de utfordringer vi ser av det endrete kriminalitetsbildet. Formålet med reformen er å sikre et moderne og kompetent politi i hele landet. Det at Senterpartiet ikke ser at nødvendigheten av et politi som utvikler seg i takt med samfunnet og kriminaliteten er verken en godt bevart hemmelighet, eller særlig oppsiktsvekkende.

Det som derimot er oppsiktsvekkende er at Geir Inge Lien og Senterpartiet allerede før reformen er gjennomført feller sin dom over den, og i ikke forholder seg til realitetene i sin søken etter å svartmale regjeringen og politireformen.

Under denne regjeringen er politiets driftsbudsjett økt med nesten 2800 årsverk, hvorav 1650 er politiårsverk. For Møre og Romsdal har dette resultert i 75 ekstra politifolk i fylket. For redelighetens skyld skal jeg gi Lien rett i én ting: Politidekningen i Møre og Romsdal er på 1,45 per politifolk per 1000 innbygger. Det han likevel glemmer å ta med er at det tilsvarende tallet var på 1,20 mens Senterpartiet satt i regjeringen.

Lien hevder at det kun er 50 millioner kroner til å ansette nye politifolk i 2019. Dette tallet tilsvarer kvartalsvirkningen av satsingen i årets budsjett. Helårseffekten er 200 millioner kroner. I 2018 ble det bevilget midler til 336 nye stillinger i politiet. Totalt tilsvarer satsingene i 2018 og 2019 budsjettet over 500 ekstra stillinger til norsk politi. Det er en kraftig satsing.

Jeg skal være den første til å si at det finnes områder hvor politiet i dag ikke leverer godt nok. Tiltak for å bedre resultatene på disse områdene er jeg lyttende til.

Det er ikke uventet at en reform vil føre til utfordringer i begynnelsen. Omstilling er krevende - også i politiet. Hvilke utfordringer, og i hvor stor grad man opplever disse, vil variere fra distrikt til distrikt. Jeg er likevel overbevist om at når reformen får tid til å virke, så vil den gi resultater.

Til toppen