Sentrale justeringsforhandlinger

Justeringsforhandlingene i staten gjennomføres mandag 28. juni og tirsdag 29. juni 2010.

Justeringsforhandlingene i staten gjennomføres mandag 28. juni og tirsdag 29. juni 2010. Informasjon om justeringsoppgjøret og avsetninger til de lokale forhandlingene sendes ut etter at forhandlingene er ferdige.

Partene ble under meklingen enige om følgende:

”1.4 Sentrale forhandlinger i perioden

1.4.1 Endringer i lønnsplasseringer

1.4.1.1 Første avtaleår

I første avtaleår føres sentrale forhandlinger pr. 1. juli 2010 innenfor en økonomisk ramme på 1 % pr. dato.
Av dette avsettes 300 millioner, hvorav kvinner skal ha mer enn 66 % til særskilte likelønnstiltak som i hovedsak tilgodeser stillingskoder med mer enn 60 % kvinner og hvor flertallet har 3 årig utdanning eller mer.
Resten av potten til sentrale justeringer gis en føring slik at kvinner får minst 60 %.
Ved enighet kan det avsettes særskilte lokale potter.

Merknad: Forhandlingene føres snarest mulig etter forhandlingsavslutning”


 

Til toppen