Ser alvorlig på Mattilsynets rapport

- Mattilsynet har avdekket at alt for mange bedrifter i torskenæringen slurver med hygienen. Den enkelte virksomhet har ansvar for å rydde opp, men dette er også et tillitsproblem for hele næringen. Jeg vil derfor invitere representanter for næringen til et snarlig møte, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Ni av ti bedrifter innen klippfiskproduksjon, saltfisk, tørrfisk og annen torskenæring har fått reaksjon etter Mattilsynets kontroller. Tilsynet omfatter 232 av 279 virksomheter i næringen.

- Jeg tar denne rapporten svært alvorlig. Mattilsynet har gjennomført en grundig kartlegging og jeg registrerer at Mattilsynet vil øke sin tilsynsvirksomhet fremover. Hver enkelt aktør har ansvar for at maten som omsettes er trygg. Dette ansvaret må tas på alvor. Dersom mange bryter regelverket vil dette svekke næringens omdømme både ute og hjemme. Jeg vil i samarbeid med Mattilsynet invitere representanter for næringen til et snarlig møte for å høre hvordan de håndterer dette, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 

Se den fulle rapporten fra Mattilsynet: Sluttrapport: Prosjekt Hvitfisk 2013

Til toppen