Ser fremtidens skog

Statskog tar i bruk det som trolig er verdens mest avanserte planleggingsverktøy for skogsdrift. Systemet er utviklet i Norge.

Prognoseverktøyet er utviklet for Statskog og måler nøyaktig hvor mye skog det vil være, og tilstanden på den, i et gitt område i fremtiden. Planting, hogst og andre tiltak i skogen blir lagt inn i databasen og prognosene umiddelbart oppdatert.

Denne uka ble dataverktøyet Geoskog formelt overrakt Statskog fra det norske utviklingsselskapet Geodata. To år og 7500 timer er lagt ned i utviklingsarbeidet.

– Oss bekjent er verktøyet unikt i verdensmålestokk. De fleste skogeiere i utlandet laserskanner store områder for å følge med på skogtilstanden. Forenklet kan vi si at vi med Geoskog i stedet forutser skogtilstanden i fremtiden fordi systemet vet hvor fort furu, gran og bjørk vokser, sier skogsjef Monica Grindberg i Statskog.

For en næring som må tenke i hundreårsperspektiv, betyr det nye hjelpemiddelet mye.

Samme området i 2016 og 2096.
Samme området i 2016 og 2096. (Illustrasjon: Statskog SF)
Til toppen