Sier ja til boliger i Løten Meieri

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner omregulering av Løten Meieri til boliger. – Vi har lyttet til kommunens ønske om å restaurere gamle Løten Meieri, og gjøre den om til boliger. Dette vil berike Løten sentrum, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Løten kommune har vedtatt å omregulere gamle Løten Meieri fra næringsbygg til boliger. Det er planlagt 14 leiligheter i det tradisjonsrike bygget. 

Eiendomsselskapet Lindbo vil restaurere Løten Meieri, rive nybyggene og føre bygningen tilbake til sin opprinnelige form.

Jernbaneverket har hatt innsigelse til planen fordi boligene vil ligge nær jernbanelinjen.

– Bolighus så nær jernbanen kan aksepteres fordi det gjelder bruksendring og ombygging av eksisterende bygning, og ikke nybygg, sier Sanner.

Den gamle bygningen til Løten Meieri skal bevares, og kommunen legger vekt på at endringen til boligformål vil bringe bygningen mer i samsvar med sin opprinnelige form, og bidra til å utvikle sentrum. Departementet mener dette er viktige momenter i vurderingen av saken.

Departementet forutsetter at kommunen tar hensyn til jernbanedrift og støy for beboere når prosjektet skal gjennomføres.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak (pdf)