Sier ja til boliger og småbåthavn i Strand kommune

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier ja til byggeområde med 13 boligtomter og inntil 17 boenheter, småbåthavn med 52 båtplasser og mindre næringsbygg i Strand kommune.

– Jeg legger vekt på at kommunen ønsker å legge til rette for boliger og båtplasser her som ledd i å styrke lokalsamfunnet Fiskå, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Strand kommune har vedtatt å omregulere et området som tidligere har vært avsatt til fritidsboliger. I tillegg planlegges det en småbåthavn da det er et stort behov for båtplasser i kommunen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplanen for Krogevoll, noe som innebærer inntil 17 boenheter og 52 båtplasser.

– Kommunen ønsker på denne måten å opprettholde den eksisterende barnehagen og skolen i Fiskå, og det er positivt. Det at kommunen vil omdisponere fra fritidsboliger til boliger er bra for lokalsamfunnsutviklingen, sier Sanner.

Innsigelse til reguleringsplan Krogevoll - Strand kommune

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen