Sier ja til dagligvarebutikk på Bangsund i Namsos kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til dagligvarebutikk på Bangsund i Namsos kommune. – Vi har lyttet til lokaldemokratiet og nærbutikken er viktig for den fremtidige utviklingen av lokalsamfunnet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Namsos kommune åpnet i 2014 for at det kan bygges ny dagligvarebutikk ved bensinstasjonen på Bangsund – på østsiden av fylkesveg 17 ved Kjellmyrmoen.

Statens vegvesen har hatt innsigelse til planen med henvisning til trafikksikkerheten. Det pekes på at det meste av boliger, skole og idrettsanlegg ligger på vestsiden av fylkesveg 17. Saken ble ikke løst ved megling.

– Vi har lyttet til kommune og lokalsamfunnet i denne saken. Det har vært et stort lokalt engasjement. Lokalbutikker er ikke bare for at folk skal få handle, men er også viktige møteplasser, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Namsos kommunes vedtak om dagligvarebutikk med grunnflate på inntil 1000 kvadratmeter.

Innsigelsene fra Statens vegvesenet er dermed ikke tatt til følge.

– Et tettsted som Bangsund bør ha sin egen dagligvarehandel. Kommunen har utredet dette grundig og ikke funnet gode alternative plasseringer. Nærbutikken er viktig for den fremtidige utviklingen av lokalsamfunnet og trafikksikkerheten bør kunne løses, sier Sanner.

Trafikksikkerheten er en utfordring, men også gjeldende plan fra 1983 åpner for utbygging på østsiden.

– Jeg har tillitt til at kommunen sammen med Statens vegvesen kan finne fram til løsninger som ivaretar trafikksikkerheten bedre enn i dag, sier Sanner.

Departementet har endret rekkefølgebestemmelsen slik at det er stilt krav om at det skal utarbeides en trafikkanalyse og foretas en kost/nytte- vurdering som grunnlag for å fastsette hvilke trafikksikkerhetstiltak som skal være ferdigstilt før nytt forretningsbygg kan tas i bruk.

Namsos kommune - Innsigelse til detaljregulering del av Kjellmyrmoen, Bangsund

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen